EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM PLANLARI

 

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl                                                                                                           II. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

SBÖ101

Sosyal Bilgilerin Temelleri

2

0

2

3

SBÖ102

Genel Fiziki Coğrafya

4

0

4

6

SBÖ103

Sosyal Psikoloji

2

0

2

3

SBÖ104

Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı

2

0

2

4

SBÖ105

Arkeoloji

2

0

2

3

SBÖ106

Felsefe

2

0

2

3

SBÖ107

Sosyoloji

2

0

2

3

SBÖ108

Ekonomi

2

0

2

4

SBÖ109

Bilgisayar I

2

2

3

5

SBÖ110

Bilgisayar II

2

2

3

5

SBÖ111

Türkçe I: Yazılı Anlatım

2

0

2

2

SBÖ112

Türkçe II: Sözlü Anlatım

2

0

2

2

SBÖ113

Yabancı Dil I

3

0

3

4

SBÖ114

Yabancı Dil II

3

0

3

4

SBÖ115

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

SBÖ116

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

SBÖ117

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

3

5

TOPLAM

22

21

30

TOPLAM

21

20

30

 

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl                                                                                                       IV. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

SBÖ201

Türkiye Fiziki Coğrafyası

2

0

2

3

SBÖ202

Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

4

0

4

5

SBÖ203

İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü

2

0

2

3

SBÖ204

Antropoloji

2

0

2

3

SBÖ205

Siyaset Bilimine Giriş

2

0

2

3

SBÖ206

Ortaçağ Tarihi

4

0

4

5

SBÖ207

Temel Hukuk

2

0

2

4

SBÖ208

Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme

2

0

2

3

SBÖ209

Sanat ve Estetik

2

0

2

3

SBÖ210

Vatandaşlık Bilgisi

2

0

2

2

SBÖ211

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

SBÖ212

Çevre Bilimi

2

0

2

2

SBÖ213

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

5

SBÖ214

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

4

Seçmeli 1

2

0

2

3

Seçmeli 3

2

0

2

3

Seçmeli 2

2

0

2

3

Seçmeli 4

2

0

2

3

TOPLAM

19

19

30

TOPLAM

23

23

30

 

Seçmeli 1 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır

NOT: Seçmeli 3 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

SEÇMELİ 1 DERSLERİ

SEÇMELİ 3 DERSLERİ

SBÖ215

Bilgisayar Destekli Sosyal Bilgiler Öğretimi

2

0

2

3

SBÖ216

Eğitsel Oyunlarla Sosyal Bilgiler Öğretimi

2

0

2

3

SBÖ217

İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi

2

0

2

3

SBÖ218

Kültürlerarası İletişim

2

0

2

3

SBÖ219

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Yanılgıları

2

0

2

3

SBÖ220

Siyasal Düşünceler Tarihi

2

0

2

3

SBÖ222

Sosyal Bilgilerde Eleştirel Düşünce

2

0

2

3

 

Seçmeli 2 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır

NOT: Seçmeli 4 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

SEÇMELİ 2 DERSLERİ

SEÇMELİ 4 DERSLERİ

SBÖ221

Temel Beslenme İlkeleri

2

0

2

3

SBÖ224

Eğitim ve Toplumsal Yaşam

2

0

2

3

SBÖ223

Sağlık Bilgisi ve İlkyardım

2

0

2

3

SBÖ226

Bireyi Tanıma Teknikleri

2

0

2

3

SBÖ225

Türkçenin Güncel Sorunları

2

0

2

3

SBÖ228

Aile Eğitimi

2

0

2

3

SBÖ227

Fen, Teknoloji ve Toplum

2

0

2

3

 

ÜÇÜNCÜ YIL

V. Yarıyıl                                                                                                          VI. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

SBÖ301

Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-I

2

0

2

3

SBÖ302

Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-II

2

0

2

3

SBÖ303

Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğr.

2

0

2

3

SBÖ304

Sos.  Bil. Sözlü ve Yazılı Ed. İnc.

2

0

2

3

SBÖ305

Yeni ve Yakınçağ Tarihi

2

0

2

2

SBÖ306

İnsan İlişkileri ve İletişim

2

0

2

3

SBÖ307

İnsan Hakları ve Demokrasi

2

0

2

3

SBÖ308

Çağdaş Dünya Tarihi

2

0

2

3

SBÖ309

Ülkeler Coğrafyası

2

0

2

3

SBÖ310

Siyasi Coğrafya

2

0

2

3

SBÖ311

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

3

SBÖ312

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

4

SBÖ313

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

6

SBÖ314

Özel Öğretim Yön-I

2

2

3

5

SBÖ315

Sınıf Yönetimi

2

0

2

4

SBÖ316

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

3

Seçmeli 5

2

0

2

3

Seçmeli 6

2

0

2

3

TOPLAM

21

19

30

TOPLAM

21

20

30

 

Seçmeli 5 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır

NOT: Seçmeli 6 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

SEÇMELİ 5 DERSLERİ

SEÇMELİ 6 DERSLERİ

SBÖ317

Çağdaş Türk Edebiyatı

2

0

2

3

SBÖ318

Türkiye’de Yenileşme Hareketleri

2

0

2

3

SBÖ319

Türk Devlet Yönetimi ve Toplum Hayatı

2

0

2

3

SBÖ320

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

3

SBÖ321

Sürdürülebilir Sosyal Kalkınma

2

0

2

3

SBÖ322

Avrupa Birliği

2

0

2

3

SBÖ323

Cinsel Sağlık Bilgisi

2

0

2

3

SBÖ324

Türkiye’nin Doğal Kaynakları

2

0

2

3

SBÖ325

Müzik

2

0

2

3

SBÖ326

Çağdaş Türk Dünyası

2

0

2

3

SBÖ327

Resim

2

0

2

3

SBÖ328

Türkiye ve Komşuları

2

0

2

3

SBÖ329

Kültürel Coğrafya

2

0

2

3

SBÖ331

Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler

2

0

2

3

 

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl                                                                                                      VIII. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

KOD

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

SBÖ401

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I

2

0

2

3

SBÖ402

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II

2

0

2

3

SBÖ403

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri

2

2

3

5

SBÖ404

Sosyal Proje Geliştirme

1

2

2

4

SBÖ405

Günümüz Dünya Sorunları

2

0

2

4

SBÖ406

Drama

2

2

3

5

SBÖ407

Özel Öğretim Yöntemleri- II

2

2

3

5

SBÖ408

Rehberlik

3

0

3

5

SBÖ409

Sosyal Bilgilerde Program Geliştirme

2

0

2

4

SBÖ410

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

10

SBÖ411

Özel Eğitim

2

0

2

3

Seçmeli 7

2

0

2

3

SBÖ413

Okul Deneyimi

1

4

3

6

TOPLAM

21

17

30

TOPLAM

22

17

30

GENEL TOPLAM

170

156

240

 

NOT: Seçmeli 7 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

SEÇMELİ 7 DERSLERİ

SBÖ412

Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar

2

0

2

3

SBÖ414

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

2

0

2

3

SBÖ416

Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi

2

0

2

3

SBÖ418

Medya Okuryazarlığı

2

0

2

3

SBÖ420

İşaret Dili

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

 

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl                                                                                                           II. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

İSBÖ101

Sosyal Bilgilerin Temelleri

2

0

2

3

İSBÖ102

Genel Fiziki Coğrafya

4

0

4

6

İSBÖ103

Sosyal Psikoloji

2

0

2

3

İSBÖ104

Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı

2

0

2

4

İSBÖ105

Arkeoloji

2

0

2

3

İSBÖ106

Felsefe

2

0

2

3

İSBÖ107

Sosyoloji

2

0

2

3

İSBÖ108

Ekonomi

2

0

2

4

İSBÖ109

Bilgisayar I

2

2

3

5

İSBÖ110

Bilgisayar II

2

2

3

5

İSBÖ111

Türkçe I: Yazılı Anlatım

2

0

2

2

İSBÖ112

Türkçe II: Sözlü Anlatım

2

0

2

2

İSBÖ113

Yabancı Dil I

3

0

3

4

İSBÖ114

Yabancı Dil II

3

0

3

4

İSBÖ115

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

İSBÖ116

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

İSBÖ117

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

3

5

TOPLAM

22

21

30

TOPLAM

21

20

30

 

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl                                                                                                       IV. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

İSBÖ201

Türkiye Fiziki Coğrafyası

2

0

2

3

İSBÖ202

Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

4

0

4

5

İSBÖ203

İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü

2

0

2

3

İSBÖ204

Antropoloji

2

0

2

3

İSBÖ205

Siyaset Bilimine Giriş

2

0

2

3

İSBÖ206

Ortaçağ Tarihi

4

0

4

5

İSBÖ207

Temel Hukuk

2

0

2

4

İSBÖ208

Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme

2

0

2

3

İSBÖ209

Sanat ve Estetik

2

0

2

3

İSBÖ210

Vatandaşlık Bilgisi

2

0

2

2

İSBÖ211

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

İSBÖ212

Çevre Bilimi

2

0

2

2

İSBÖ213

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

5

İSBÖ214

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

4

Seçmeli 1

2

0

2

3

Seçmeli 3

2

0

2

3

Seçmeli 2

2

0

2

3

Seçmeli 4

2

0

2

3

TOPLAM

19

19

30

TOPLAM

23

23

30

 

Seçmeli 1 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır

NOT: Seçmeli 3 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

SEÇMELİ 1 DERSLERİ

SEÇMELİ 3 DERSLERİ

İSBÖ215

Bilgisayar Destekli Sosyal Bilgiler Öğretimi

2

0

2

3

İSBÖ216

Eğitsel Oyunlarla Sosyal Bilgiler Öğretimi

2

0

2

3

İSBÖ217

İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi

2

0

2

3

İSBÖ218

Kültürlerarası İletişim

2

0

2

3

İSBÖ219

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Yanılgıları

2

0

2

3

İSBÖ220

Siyasal Düşünceler Tarihi

2

0

2

3

İSBÖ222

Sosyal Bilgilerde Eleştirel Düşünce

2

0

2

3

 

Seçmeli 2 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır

NOT: Seçmeli 4 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

SEÇMELİ 2 DERSLERİ

SEÇMELİ 4 DERSLERİ

İSBÖ221

Temel Beslenme İlkeleri

2

0

2

3

İSBÖ224

Eğitim ve Toplumsal Yaşam

2

0

2

3

İSBÖ223

Sağlık Bilgisi ve İlkyardım

2

0

2

3

İSBÖ226

Bireyi Tanıma Teknikleri

2

0

2

3

İSBÖ225

Türkçenin Güncel Sorunları

2

0

2

3

İSBÖ228

Aile Eğitimi

2

0

2

3

İSBÖ227

Fen, Teknoloji ve Toplum

2

0

2

3

 

ÜÇÜNCÜ YIL

V. Yarıyıl                                                                                                          VI. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

İSBÖ301

Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-I

2

0

2

3

İSBÖ302

Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-II

2

0

2

3

İSBÖ303

Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğr.

2

0

2

3

İSBÖ304

Sos.  Bil. Sözlü ve Yazılı Ed. İnc

2

0

2

3

İSBÖ305

Yeni ve Yakınçağ Tarihi

2

0

2

2

İSBÖ306

İnsan İlişkileri ve İletişim

2

0

2

3

İSBÖ307

İnsan Hakları ve Demokrasi

2

0

2

3

İSBÖ308

Çağdaş Dünya Tarihi

2

0

2

3

İSBÖ309

Ülkeler Coğrafyası

2

0

2

3

İSBÖ310

Siyasi Coğrafya

2

0

2

3

İSBÖ311

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

3

İSBÖ312

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

4

İSBÖ313

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

6

İSBÖ314

Özel Öğretim Yön-I

2

2

3

5

İSBÖ315

Sınıf Yönetimi

2

0

2

4

İSBÖ316

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

3

Seçmeli 5

2

0

2

3

Seçmeli 6

2

0

2

3

TOPLAM

21

19

30

TOPLAM

21

20

30

 

Seçmeli 5 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

NOT: Seçmeli 6 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

SEÇMELİ 5 DERSLERİ

SEÇMELİ 6 DERSLERİ

İSBÖ317

Çağdaş Türk Edebiyatı

2

0

2

3

İSBÖ318

Türkiye’de Yenileşme Hareketleri

2

0

2

3

İSBÖ319

Türk Devlet Yönetimi ve Toplum Hayatı

2

0

2

3

İSBÖ320

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

3

İSBÖ321

Sürdürülebilir Sosyal Kalkınma

2

0

2

3

İSBÖ322

Avrupa Birliği

2

0

2

3

İSBÖ323

Cinsel Sağlık Bilgisi

2

0

2

3

İSBÖ324

Türkiye’nin Doğal Kaynakları

2

0

2

3

İSBÖ325

Müzik

2

0

2

3

İSBÖ326

Çağdaş Türk Dünyası

2

0

2

3

İSBÖ327

Resim

2

0

2

3

İSBÖ328

Türkiye ve Komşuları

2

0

2

3

İSBÖ329

Kültürel Coğrafya

2

0

2

3

İSBÖ331

Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler

2

0

2

3

 

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl                                                                                                      VIII. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

KOD

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

İSBÖ401

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I

2

0

2

3

İSBÖ402

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II

2

0

2

3

İSBÖ403

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri

2

2

3

5

İSBÖ404

Sosyal Proje Geliştirme

1

2

2

4

İSBÖ405

Günümüz Dünya Sorunları

2

0

2

4

İSBÖ406

Drama

2

2

3

5

İSBÖ407

Özel Öğretim Yöntemleri- II

2

2

3

5

İSBÖ408

Rehberlik

3

0

3

5

İSBÖ409

Sosyal Bilgilerde Program Geliştirme

2

0

2

4

İSBÖ410

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

10

İSBÖ411

Özel Eğitim

2

0

2

3

Seçmeli 7

2

0

2

3

İSBÖ413

Okul Deneyimi

1

4

3

6

TOPLAM

21

17

30

TOPLAM

22

17

30

GENEL TOPLAM

170

156

240

 

NOT: Seçmeli 7 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

SEÇMELİ 7 DERSLERİ

İSBÖ412

Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar

2

0

2

3

İSBÖ414

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

2

0

2

3

İSBÖ416

Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi

2

0

2

3

İSBÖ418

Medya Okuryazarlığı

2

0

2

3

İSBÖ420

İşaret Dili

2

0

2

3