DUYURULAR

ERUZEM YABANCI DİL MUAFİYET SINAV TARİHLERİ

<p> <br></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><font face="Calibri">T.C.</font></p><p> <br></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong><font face="Arial" size="4">ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</font></strong></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong><font face="Arial" size="4">Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi</font></strong></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><font face="Arial" size="4"><strong>Müdürlüğü</strong></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><font face="Calibri"><br></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><font face="Calibri">Sayı </font><span style='font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'>:26400106/302.04.03/E. 93294&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>24/09/2019</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><font face="Calibri">Konu </font><span style='font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'>:Yabancı Dil Muafiyet Sınav Duyurusu</span></p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><br></p><p align="center"> <font face="Calibri" size="4"><strong>EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA</strong></font></p><p> <br></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Merkezimiz tarafından yürütülen Yabancı Dil dersinin muafiyet sınavı,<font size="5"> <u><em><strong>10 Ekim 2019</strong></em></u></font> tarihinde <font size="5"><u><em><strong>perşembe günü saat 14.00'de</strong></em></u></font> yapılacaktır. Ekteki duyurunun bölüm başkanlıkları panolarına asılarak <u><strong><font size="5"><em>1.sınıf öğrencilerine</em></font></strong></u> duyurulması gerekmektedir.</span></p><p><span style='font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Gereğini bilgilerinize arz ederim.</span></p><p><span style="font-size: 24pt;"><font face="Calibri"><u>ERUZEM YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI HAKKINDA DUYURU</u></font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="color: blue; font-size: 15pt;"><font face="Calibri">BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ!!!</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="color: rgb(57, 57, 57); font-size: 18pt;"><font face="Calibri">BAŞVURU BASAMAKLARI</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='color: rgb(57, 57, 57); font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 13pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'><u><font size="5">1.ADIM :</font></u> Öğrenci </span><span style='color: rgb(17, 85, 205); font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 13pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'>eruzemsinav.erciyes.edu.tr </span><span style='color: rgb(57, 57, 57); font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 13pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'>adresine girerek online başvuru yapacaktır.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='color: rgb(57, 57, 57); font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'>(online başvurular 24 Eylül - 2 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.)</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='color: red; font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'><u><font size="5">2.ADIM :</font></u> Başvuru sonucunda oluşan dilekçenin çıktısını alarak gerekli alanları doldurup imzalayınız.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='color: rgb(57, 57, 57); font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'><u><font size="5">3.ADIM :</font></u> Öğrenci İşleri Merkezinden </span><span style="color: rgb(57, 57, 57); font-size: 13.5pt;"><font face="Calibri">ıslak imzalı Öğrenci Belgesi </font></span><span style='color: rgb(57, 57, 57); font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'>alınız.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="color: blue; font-size: 15pt; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;"><font face="Calibri"><a href="https://ogrisl.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/ogrbelgesialma.pdf">https://ogrisl.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/ogrbelgesialma.pdf</a></font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='color: rgb(57, 57, 57); font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'><u><font size="5">4.ADIM:</font></u> Çıktısını aldığınız Başvuru Dilekçesini ve Öğrenci İşleri Merkezinden almış olduğuz <u><em><font size="5"><strong>Öğrenci Belgesini en geç 2 Ekim </strong></font></em></u><span style='color: rgb(57, 57, 57); font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'><u><em><font size="5"><strong>2019 Çarşamba saat 17:00ye kadar ERUZEMe</strong></font></em></u> götürünüz ve başvurunuzu onaylatınız.</span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='color: red; font-family: "Arial-BoldMT","sans-serif"; font-size: 16.5pt; mso-bidi-font-family: Arial-BoldMT;'><u><em>(Dikkat: Başvuru dilekçesini ERUZEM’e teslim etmeyen öğrenciler online başvuru yapmış <span style='color: red; font-family: "Arial-BoldMT","sans-serif"; font-size: 16.5pt; mso-bidi-font-family: Arial-BoldMT;'>olsalar bile sınava alınmayacak ve online başvuruları geçersiz sayılacaktır.)</span></em></u></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='color: rgb(57, 57, 57); font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'><u><font size="5">5. ADIM:</font></u> Başvuru ERUZEM tarafından onaylandıktan sonra öğrenci kendi okullarında dekanlığın/bölüm başkanlığının <span style='color: rgb(57, 57, 57); font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'>belirleyeceği salonlarda gözetmenler eşliğinde<u><strong><font size="5"><em> 10 Ekim 2019 tarihinde saat 14:00de sınava girecektir.</em></font></strong></u></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="color: rgb(57, 57, 57);"><font face="Calibri" size="5"><strong><u>BAŞVURU ŞARTLARI VE MUAFİYET</u></strong></font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='color: rgb(57, 57, 57); font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'>1- </span><span style="color: rgb(57, 57, 57); font-size: 19pt;"><font face="Calibri">Muafiyet sınavlarına, üniversitemize yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencileri girebilirler.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><i><span style='color: rgb(57, 57, 57); font-family: "TimesNewRomanPS-BoldItalicMT","sans-serif"; font-size: 15pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPS-BoldItalicMT;'>&gt; Daha önce bu dersi/dersleri almış başarısız olmuş ya da devamsızlıktan kalmış olan öğrenciler ile üst sınıflarda <i><span style='color: rgb(57, 57, 57); font-family: "TimesNewRomanPS-BoldItalicMT","sans-serif"; font-size: 15pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPS-BoldItalicMT;'>bulunan öğrenciler bu sınava başvuramazlar.</span></i></span></i></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='color: red; font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'>3- </span><span style='color: red; font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 17pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'>Yapılan Muafiyet sınavında </span><span style="color: red; font-size: 17pt;"><font face="Calibri">70 ve üzeri </font></span><span style='color: red; font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 17pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'>alan öğrenciler</span><span style='color: red; font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'>, müfredatlarında bulunan Yabancı Dil -I ve Yabancı Dil -II <span style='color: red; font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'>derslerinden muaf olurlar.</span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='color: red; font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'><span style='color: rgb(57, 57, 57); font-family: "TimesNewRomanPSMT","sans-serif"; font-size: 13.5pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT;'>4- Muafiyet sınavlarına katılmış ve başarılı olmuş öğrenciler, bu derslerden muaf olmak isteklerinden vazgeçemezler.</span></span></p><p> <br></p>

  • 27/09/2019

Türkçe Yeterlik Sınavı

<p align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 110%; text-indent: 0cm; tab-stops: center 100.45pt 297.0pt;"><span style='line-height: 110%; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri;'><span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 110%; font-size: 10pt; mso-no-proof: yes;"><img width="104" height="40" src="data:image/png;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMgIyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAAoAGgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDrvFmhalZXH9s6Hc3G5Dvltw5YD1ZR3HqK1vDXia18TWLI4VLpVxNDnqPUe38q6KuD8U+FJ7G7/tzw9uinjO+SKMfmyj+YrKScHzLY9KjUp4mCo1dJL4Zfo/8AMqaxZ6p4L1Qanp801xpzHDxyOWCg/wAJz29DXbaNrNrrlgl1ZtlTw6H7yN6Gsvw14ltfFFi8FwiLdBcTQNyHHqPUfyrmtT0u+8C6p/amk7pNOc4kjJ4Uf3W9vQ9qlPl96OqNpU/rH7iquWqtn/N5Pz7M9JJwK5Lxd4wGlf6Bp373UZOOBnys9OO7egqlrPxAjl0+GLRFd725GMFeYSeMY7t6Vb8J+EV0hTqerMr37AuS5yIR3OfX1NVKbl7sPvMaWGjh17XEr0j1b8/Ik8J+HbnTozqOs3U0l2wLbJJSViHfPOM/yrG1zxHfeKNTXSPDpcQg/POpK7sd89lH603XNdvPGGo/2NoIP2TP72XoHHqT2X+ddRpumab4P0Z3Z1VVG6adxy5/z0FQve92O3c6JP2MvbVlepLaPb1X5Ik0+ztvDGjM13eO4Qbpp5nJyfbPT2Fcgb3VvHes+XYyTWWmwHl1JGB6nHVj2HamPJqHxE1bZHvttJgbknt7n1Y+nauo1TVNN8E6NHBbxLvxiGAHlz3Zj6epovzLtFfiCg6ErW5q0un8v6X/ACH6rq9j4P0aNNzyybcRRu5Z5D3JJ7eprn/Dej6l4kvTrOtXE62zHdHCrlRJ6cDov86Z4d8N3fiW+/tvxAWaJjmOJhjf6cdlHp3r0RVCgAAADgAdqqKc3d7GNapDCxdKDvN/FLt5L/MAMYHYUUtFbHlhRRSE0AcN4q8JTQXP9taBuiuozvkij7+rL7+o71l3/j661TSI7C1tCL64HlSkDcDnjCj1Pv0rY8WeL5IpjpGh7pb6Q7Gkj52H+6v+1/KrfhbwpD4et2vtQZGvSpZ5GPyxDuAf5mudq8moP1PdhUVOhGeKjdr4V1fr5diPwl4Rh0C3+36gUN5tyST8sC98H19TWPrOtXvjTUv7H0MFbIHMsp4Dj1P+z6DvRq2rXvjfUv7J0XKWCnMsp4DD1Pt6DvXV2lnpng7RGJYRwoN0srfekb+p9BQkmuWOkSJzlSl7at71WWy7fL8kJYWGmeDtFclwkaDdNM33pG/z0Fch/wATD4iat/HbaRA3+fqx/SlRNQ+Imq75N9tpFu3A/wA9WP6V0mua7YeDdKjtbSJPO24gtx2/2m9v50XUl2ivxHFTozsverS/8l/4P5BrGsad4K0iO2tY183biGAHk/7TH09+9cra+EdW8UWs+rX9xsuJhugVx98e/wDdX0qxpfgu98RwT6nrdxJHcXC5hBHI9CR2HoKXw9r134U1E6LrwK2+f3ch5EeehB7of0qX7zXOtDamvYwksNJSqr4vPvb9TQ8KeLJY7gaLroMN5EfLjkfjd6Kff0Peu3BrnPFHhW38R2olhKx3qLmKYdGHYH1Hv2rJ8L+K57W6/sTxBmK6jOyOWT+L0DH+R71rFuD5ZfecFWlDExdagrNfFH9V5fkd1RSCitTzRa4vxb4ivvMOlaJb3Dzudkk6xnC57KemfftRRWdRu2h24GMXUcpK9lcueFfCkPh23N1dFZL51y8nURjuB/U96xNYu9U8Z6mNL06Ga205TmSWVCocepz29B3ooqZRStBbG1CvKTqYmesltfp/w3Q6uzsbDwrozLCrCKMbnYKWeRvXA6muQFnqfj3WPMvY5rLSoG+WNgVJ+merHue1FFOUU2o9BUKsoU54jed7XfS/6nSa3qsXhbSo7bTbJpJtu2GKOMlVH95iP/1msbwv4Tnvbv8AtvxDuknkbfHDJ+jMP5Ciilbmnr0D2sqOGThvPd9Tu8Vk+IfD1r4hsfInG2VcmKUDlD/Ue1FFatJqzOCE5U5KcHZo5nw1qepeHr/+xNYgme3BxDOqFlT05/un9K3vFHha38RWnaK8jH7qYD9D6iiis4K6cXsd+JqyhUhXhpJq+ncyPC2vajZ3H9ja7bziSM7IrgoSD6At0+hoooopt2sRjIRc1NK11fTY/9k=" v:shapes="Picture_x0020_43"></span><span style="line-height: 110%; font-size: 10pt;"><span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>T.C.</span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt 56.1pt; text-align: center; line-height: 110%;"><span style="line-height: 110%; font-size: 10pt;">YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI</span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 22.7pt 56.1pt; text-align: center; line-height: 110%;"><span style="line-height: 110%; font-size: 10pt;">Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı</span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 4.3pt 60.25pt; text-align: left; line-height: 97%; text-indent: 411pt;"><span style="color: red; line-height: 97%; font-size: 10pt;">ÇOK İVEDİ </span><span style="line-height: 97%; font-size: 10pt;">Sayı<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>:95916564-720-E.57379</span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 27.45pt; text-align: left; line-height: 97%; text-indent: 0cm; tab-stops: center 74.35pt 179.55pt;"><span style='line-height: 97%; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri;'><span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 97%; font-size: 10pt;">Konu<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>:Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)</span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 3pt; text-align: left; line-height: 107%; text-indent: 0cm;"><span style="line-height: 107%; font-size: 10pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 2.7pt 56.85pt; text-align: center;"><span style="line-height: 110%; font-size: 10pt;">DAĞITIM YERLERİNE</span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 4.5pt; text-align: left; line-height: 107%; text-indent: 0cm;"><span style="line-height: 107%; font-size: 10pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 2.25pt; text-align: left; text-indent: 0cm; tab-stops: center 66.05pt right 538.4pt;"><span style='line-height: 110%; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri;'><span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 110%; font-size: 10pt;">İlgi<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı'nın 25.07.2019 tarihli ve 30755875-26824 sayılı yazısı.</span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 107%; text-indent: 0cm;"><span style="line-height: 107%; font-size: 10pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0.3pt 0.4pt 57.5pt;"><span style="line-height: 110%; font-size: 10pt; mso-no-proof: yes;"><img width="46" height="1" src="data:image/png;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMgIyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/wAALCAABAC4BAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APZqKKKKK//Z" v:shapes="Picture_x0020_16"></span><span style="line-height: 110%; font-size: 10pt;">Yunus Emre Enstitüsü'nden alınan ilgide kayıtlı yazıda, 5653 Sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca Türkiye dışında yapılacak Türk diline dair eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin Yunus Emre Vakfı tarafından gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.</span></p> <p style="margin: 0cm 0.3pt 0.4pt 57.5pt;"></p><span style="mso-ignore: vglayout;"><p style="margin: 0cm 0.3pt 0.4pt 57.5pt;"> </p><table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="1" height="0" style="border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"></td> <td width="14" style="border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"></td> <td width="65" style="border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"></td> <td width="636" style="border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"></td> </tr> <tr> <td height="2" style="border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"></td> <td align="left" valign="top" style="border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;" rowspan="3"><img width="14" height="24" src="data:image/png;base64,R0lGODlhDgAYAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAIACgAIAAcAhAAAAA0Law0/kg1quD+S3GsLDWu4/5I/DbhqDbj//9y4uNz/3Nz///+4a///uP//3P///wECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwUgIEBAZAMAwnIAw7OegAG554i06+AULE34tECCpGBAECEAOw==" v:shapes="Group_x0020_556 Rectangle_x0020_61"></td> </tr> <tr> <td height="2" style="border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"></td> <td style="border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"></td> <td align="left" valign="top" style="border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><img width="636" height="2" src="data:image/png;base64,R0lGODlhfAICAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAAAAAB8AgIAgAAAAP8AAAJAhI+py+0Po5y02ouz3rz7D4biSJbmuQSAyq5uC79yTM92jd96zu9+D/wJg8ShsYg8KpPMpbMJfUqj1Km1ir3uCgA7" v:shapes="Group_x0020_451 Shape_x0020_54"></td> </tr> <tr> <td height="20" style="border: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"></td> </tr> </tbody></table><p style="margin: 0cm 0.3pt 0.4pt 57.5pt;"> </p></span><p style="margin: 0cm 0.3pt 0.4pt 57.5pt;"><br clear="ALL" style="mso-ignore: vglayout;"> <span style="line-height: 110%; font-size: 10pt; mso-no-proof: yes;"><img width="46" height="1" src="data:image/png;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCAABAC4BAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APf6KKKKK//Z" v:shapes="Picture_x0020_21"></span><span style="line-height: 110%; font-size: 10pt;">Yazıda devamla, Vakfın söz konusu Kanun'dan hareketle Yunus Emre Enstitüsü'nü kurarak yurt dışında kültür merkezleri açtığı ve Enstitüye bağlı bu kültür merkezleri aracılığıyla uluslararası ölçekte Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yapmaya karar verdiği ifade edilmektedir. Ayrıca, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ne uygun olarak Enstitü tarafından geliştirilen TYS'nin yılda üç defa yurt dışında Yunus Emre Enstitüleri'nin bulunduğu ülkelerde ve Ankara'da düzenlendiği vurgulanarak, bir sonraki sınav uygulama tarihinin 14 Eylül 2019'da yapılacağı belirtilmekte olup, başvuru tarihlerinin 29 Temmuz-23 Ağustos 2019 olarak belirlendiği bildirilmektedir.</span></p> <p style="margin: 0cm 0.3pt 0.4pt 57.5pt;"><span style="line-height: 110%; font-size: 10pt; mso-no-proof: yes;"><img width="46" height="1" src="data:image/png;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCAABAC4BAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APf6KKKKK//Z" v:shapes="Picture_x0020_29"></span><span style="line-height: 110%; font-size: 10pt;">Ekte bir örneği yer alan Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) ile ilgili Tanıtım Metninin Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.</span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 3pt 57.75pt; text-align: left; line-height: 107%; text-indent: 0cm;"><span style="line-height: 107%; font-size: 10pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 16.5pt; text-align: left; line-height: 107%; text-indent: 0cm;"><span style="line-height: 107%; font-size: 10pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 4.85pt 351.65pt; text-align: center;"><span style="line-height: 110%; font-size: 10pt;">Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU Başkan Vekili</span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 5.25pt; text-align: left; line-height: 107%; text-indent: 0cm;"><span style="line-height: 107%; font-size: 10pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0.3pt 3pt 57.5pt;"><span style="line-height: 110%; font-size: 10pt;">Ek : TYS Tanıtım Metni (1 sayfa)</span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; line-height: 107%; text-indent: 0cm;"><span style="line-height: 107%; font-size: 10pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0.3pt 6.45pt 57.5pt;"><span style="line-height: 110%; font-size: 10pt;">Dağıtım:</span></p> <p style="margin: 0cm 0.3pt 0.4pt 57.5pt;"><span style="line-height: 110%; font-size: 10pt;">Tüm Üniversiteler(Kep)ne</span></p> <p style="margin: 0cm 0.3pt 2.7pt 57.5pt;"><span style="line-height: 110%; font-size: 10pt;">Tüm Üniversiteler(Posta)ne</span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 74.9pt; text-align: left; line-height: 107%; text-indent: 0cm;"><span style="line-height: 107%; font-size: 10pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 1.05pt 123.65pt; text-align: left; line-height: 107%; text-indent: 0cm;"><span style="color: red; line-height: 107%; font-size: 10pt;">Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.</span></p> <p align="left" style="margin: 11.85pt 0cm 0.15pt; text-align: left; line-height: 107%; text-indent: 0cm; tab-stops: center 185.0pt right 538.4pt;"><span style='line-height: 107%; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri;'><span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 107%; font-size: 10pt;">Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06539 Bilkent Ankara-Türkiye<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Bilgi için:Zeynep SELVİ</span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 0.15pt; text-align: left; line-height: 107%; text-indent: 0cm; tab-stops: center 108.5pt right 538.4pt;"><span style='line-height: 107%; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri;'><span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 107%; font-size: 10pt;">Telefon: 0(312) 298 70 00<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Uzman</span></p> <p align="left" style="margin: 0cm 0cm 0.15pt 60.75pt; text-align: left; line-height: 107%;"><span style="line-height: 107%; font-size: 10pt;">Faks: 0(312) 266 47 59</span></p>

  • 08/08/2019

2018-2019 Bahar Dönemi Mazeret Sınav Programı

<h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 11pt; mso-bidi-font-weight: normal;">&nbsp;</span></h1> <h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 11pt; mso-bidi-font-weight: normal;">TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ</span></h1> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style='font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: "Arial Unicode MS"; mso-fareast-language: TR;'><span style="mso-tab-count: 4;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>MAZERET SINAVI</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style='font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: "Arial Unicode MS"; mso-fareast-language: TR;'>&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style='font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: "Arial Unicode MS"; mso-fareast-language: TR;'>&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style='font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: "Arial Unicode MS"; mso-fareast-language: TR;'>&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 288pt; text-indent: 36pt;"><span style="font-size: 10pt; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style='font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: "Arial Unicode MS"; mso-fareast-language: TR;'>TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 288pt; text-indent: 36pt;"><span style="font-size: 9pt; mso-bidi-font-weight: bold;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style='font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: "Arial Unicode MS"; mso-fareast-language: TR;'>&nbsp;</span></b></p> <table width="728" style="margin: auto auto auto -46.15pt; border: currentColor; border-image: none; width: 545.8pt; border-collapse: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr style="height: 32.15pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;"> <td width="217" valign="top" style="padding: 0cm 3.5pt; border: 1pt solid windowtext; border-image: none; width: 163.05pt; height: 32.15pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt;" colspan="2"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Dersin kodu ve adı</span></b></p> </td> <td width="180" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 134.7pt; height: 32.15pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Ders Sorumlusu</span></b></p> </td> <td width="69" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 52pt; height: 32.15pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Ara sınav tarihi</span></b></p> </td> <td width="63" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 47.2pt; height: 32.15pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Başlama</span></b></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 9pt;">saati</span></b></p> </td> <td width="57" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 42.55pt; height: 32.15pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Sınav salonu</span></b></p> </td> <td width="142" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 106.3pt; height: 32.15pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Öğrencinin Adı Soyadı</span></b></p> </td> </tr> <tr style="height: 24.45pt; mso-yfti-irow: 1;"> <td width="57" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 42.55pt; height: 24.45pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">TO 102</span></p> </td> <td width="161" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 120.5pt; height: 24.45pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2</span></p> </td> <td width="180" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 134.7pt; height: 24.45pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">Dr. Öğretim Üyesi Semih ZEKA</span></p> </td> <td width="69" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 52pt; height: 24.45pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">14.05.2019</span></p> </td> <td width="63" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 47.2pt; height: 24.45pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">10.00</span></p> </td> <td width="57" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 42.55pt; height: 24.45pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-language: TR;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">B-203</span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 106.3pt; height: 24.45pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">Doğukan NACAR</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">Selim MEMETOV</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 17.6pt; mso-yfti-irow: 2;"> <td width="57" style="border-width: 0px 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 42.55pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt; mso-fareast-language: TR;">TO 106</span></p> </td> <td width="161" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 120.5pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt; mso-fareast-language: TR;">Türk Dil Bilgisi 2</span></p> </td> <td width="180" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 134.7pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN</span></p> </td> <td width="69" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 52pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">16.05.2019</span></p> </td> <td width="63" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 47.2pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">10.00</span></p> </td> <td width="57" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 42.55pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt; mso-fareast-language: TR;">B-203</span></p> </td> <td width="142" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 106.3pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">Zehra KOÇER</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 17.6pt; mso-yfti-irow: 3;"> <td width="57" style="border-width: 0px 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 42.55pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt; mso-fareast-language: TR;">TÖP 202</span></p> </td> <td width="161" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 120.5pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt; mso-fareast-language: TR;">Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi</span></p> </td> <td width="180" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 134.7pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-language: TR;">Öğr. Gör. Dr. Lütfiye GÜVENÇ</span></p> </td> <td width="69" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 52pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">14.05.2019</span></p> </td> <td width="63" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 47.2pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">09.00</span></p> </td> <td width="57" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 42.55pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt; mso-fareast-language: TR;">B-204</span></p> </td> <td width="142" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 106.3pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">Zeliha KILIÇ</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 17.6pt; mso-yfti-irow: 4; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td width="57" style="border-width: 0px 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 42.55pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt; mso-fareast-language: TR;">TÖP 204</span></p> </td> <td width="161" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 120.5pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt; mso-fareast-language: TR;">Eski Türk Edebiyatı</span></p> </td> <td width="180" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 134.7pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-language: TR;">Doç. Dr. Kudret ALTUN</span></p> </td> <td width="69" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 52pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">16.05.2019</span></p> </td> <td width="63" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 47.2pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">10.00</span></p> </td> <td width="57" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 42.55pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt; mso-fareast-language: TR;">B-204</span></p> </td> <td width="142" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 106.3pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">Vildan ACAR</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 288pt; text-indent: 36pt;"><span style="font-size: 9pt; mso-bidi-font-weight: bold;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 288pt; text-indent: 36pt;"><span style="font-size: 9pt; mso-bidi-font-weight: bold;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 288pt; text-indent: 36pt;"><b><span style="font-size: 9pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style='font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: "Arial Unicode MS"; mso-fareast-language: TR;'>SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style='font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: "Arial Unicode MS"; mso-fareast-language: TR;'>&nbsp;</span></b></p> <table width="728" style="margin: auto auto auto -46.15pt; border: currentColor; border-image: none; border-collapse: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext; mso-table-layout-alt: fixed;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr style="height: 32.15pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;"> <td width="217" valign="top" style="padding: 0cm 3.5pt; border: 1pt solid windowtext; border-image: none; width: 163.05pt; height: 32.15pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt;" colspan="2"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Dersin kodu ve adı</span></b></p> </td> <td width="180" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 134.7pt; height: 32.15pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Ders Sorumlusu</span></b></p> </td> <td width="66" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 49.6pt; height: 32.15pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Ara sınav tarihi</span></b></p> </td> <td width="66" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 49.6pt; height: 32.15pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Başlama</span></b></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 9pt;">saati</span></b></p> </td> <td width="57" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 42.55pt; height: 32.15pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Sınav salonu</span></b></p> </td> <td width="142" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 106.3pt; height: 32.15pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Öğrencinin Adı Soyadı</span></b></p> </td> </tr> <tr style="height: 17.6pt; mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td width="66" style="border-width: 0px 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 49.15pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">SBÖ 312</span></p> </td> <td width="152" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 113.9pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">Ölçme ve Değerlendirme</span></p> </td> <td width="180" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 134.7pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">Dr. Öğretim Üyesi</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>M. İzzettin YILMAZER</span></p> </td> <td width="66" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 49.6pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">14.05.2019</span></p> </td> <td width="66" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 49.6pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span style="font-size: 9pt;">09.00</span></p> </td> <td width="57" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 42.55pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span style="font-size: 9pt;">A-102</span></p> </td> <td width="142" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 106.3pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt;">Mehmet GALİP</span></p> </td> </tr> <tr height="0"> <td width="66" style="border: 0px rgb(0, 0, 0); border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td width="152" style="border: 0px rgb(0, 0, 0); border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td width="180" style="border: 0px rgb(0, 0, 0); border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td width="66" style="border: 0px rgb(0, 0, 0); border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td width="66" style="border: 0px rgb(0, 0, 0); border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td width="57" style="border: 0px rgb(0, 0, 0); border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td width="142" style="border: 0px rgb(0, 0, 0); border-image: none; background-color: transparent;"></td> </tr> </tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span style="font-size: 10pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>30.04.2019 </span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span style="font-size: 10pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span style="font-size: 10pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;</span>Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span style="font-size: 10pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Bölüm Başkanı</span></b></p>

  • 30/04/2019

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ERTELENEN FİNAL SINAV PROGRAMI

<table width="1315" style="width: 986pt; border-collapse: collapse;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <colgroup><col width="123" style="width: 92pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4498;"> <col width="151" style="width: 113pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5522;"> <col width="107" style="width: 80pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3913;"> <col width="229" style="width: 172pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 8374;"> <col width="150" style="width: 113pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5485;"> <col width="131" style="width: 98pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4790;"> <col width="237" style="width: 178pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 8667;"> <col width="187" style="width: 140pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 6838;"> <tbody><tr height="36" style="height: 27pt; mso-height-source: userset;"> <td width="1315" height="36" style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: windowtext black windowtext windowtext; width: 986pt; height: 27pt; background-color: transparent;" colspan="8"><a name="RANGE!A1:H14"><strong><font face="Arial">ERCİYES ÜNİVERSİTESİ</font></strong></a></td> </tr> <tr height="36" style="height: 27pt; mso-height-source: userset;"> <td height="36" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: windowtext black windowtext windowtext; height: 27pt; background-color: transparent;" colspan="8"><strong><font face="Arial">EĞİTİM FAKÜLTESİ</font></strong></td> </tr> <tr height="36" style="height: 27pt; mso-height-source: userset;"> <td height="36" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: windowtext black windowtext windowtext; height: 27pt; background-color: transparent;" colspan="8"><strong><font face="Arial">2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ERTELENEN FİNAL SINAVLARI</font></strong></td> </tr> <tr height="36" style="height: 27pt; mso-height-source: userset;"> <td height="36" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: windowtext black windowtext windowtext; height: 27pt; background-color: transparent;" colspan="8"><strong><font face="Arial">&nbsp;</font></strong></td> </tr> <tr height="36" style="height: 27pt; mso-height-source: userset;"> <td height="36" style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext black windowtext windowtext; height: 27pt; background-color: transparent;" colspan="8"><strong><font face="Arial">TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ PROGRAMI / TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ</font></strong></td> </tr> <tr height="36" style="height: 27pt; mso-height-source: userset;"> <td height="36" style="border-width: 0px 0px 1.5pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: windowtext; height: 27pt; background-color: transparent;" colspan="2"><strong><font face="Arial">1. SINIF</font></strong></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial">&nbsp;</font></strong></td> </tr> <tr height="36" style="height: 27pt; mso-height-source: userset;"> <td height="36" style="border-width: 0px 1.5pt 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: white windowtext; height: 27pt; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Sınav Tarihi</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 1.5pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: white windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Şube/Grup No</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">D Kodu</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Dersin Adı</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Sınav Saati</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Sınav Yeri</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Öğretim Elemanı</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Gözetmen</font></strong></td> </tr> <tr height="36" style="height: 27pt; mso-height-source: userset;"> <td height="36" style="border: 0.5pt solid windowtext; border-image: none; height: 27pt; background-color: yellow;"><strong><font face="Arial">02.01.2019</font></strong></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><font face="Arial">TÜM SINIF</font></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><font face="Arial">MB 103</font></td> <td width="229" style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; width: 172pt; background-color: yellow;"><strong><font face="Arial">Eğitim Felsefesi</font></strong></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: yellow;"><strong><font face="Arial">15:00</font></strong></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><font face="Arial">B-205</font></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext black; background-color: white;"><font face="Arial">Doç. Dr. Mustafa GÜÇLÜ</font></td> <td style="border-width: 0.5pt 0px; border-style: solid none; border-color: windowtext black; background-color: white;"><font face="Arial">&nbsp;</font></td> </tr> <tr height="36" style="height: 27pt; mso-height-source: userset;"> <td height="36" style="border-width: 1.5pt 0px 1.5pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: windowtext; height: 27pt; background-color: transparent;" colspan="2"><strong><font face="Arial">2. SINIF</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial">&nbsp;</font></strong></td> </tr> <tr height="36" style="height: 27pt; mso-height-source: userset;"> <td height="36" style="border-width: 0px 1.5pt 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: white windowtext; height: 27pt; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Sınav Tarihi</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 1.5pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: white windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Şube/Grup No</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">D Kodu</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Dersin Adı</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Sınav Saati</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Sınav Yeri</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Öğretim Elemanı</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Gözetmen</font></strong></td> </tr> <tr height="36" style="height: 27pt; mso-height-source: userset;"> <td height="36" style="border: 0.5pt solid windowtext; border-image: none; height: 27pt; background-color: yellow;"><strong><font face="Arial">03.01.2019</font></strong></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><font face="Arial">TÜM SINIF</font></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><font face="Arial">TÖP 207</font></td> <td width="229" style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; width: 172pt; background-color: yellow;"><strong><font face="Arial">Türk Halk Edebiyatı I</font></strong></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: yellow;"><strong><font face="Arial">15:00</font></strong></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><font face="Arial">B-204</font></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext black; background-color: white;"><font face="Arial">Dr. Öğr. Üyesi Erol AKSOY</font></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext black; background-color: white;"><font face="Arial">&nbsp;</font></td> </tr> <tr height="36" style="height: 27pt; mso-height-source: userset;"> <td height="36" style="border-width: 1.5pt 0px 1.5pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: windowtext; height: 27pt; background-color: transparent;" colspan="2"><strong><font face="Arial">3. SINIF</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial">T</font></strong></td> <td style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial">&nbsp;</font></strong></td> </tr> <tr height="36" style="height: 27pt; mso-height-source: userset;"> <td height="36" style="border-width: 0px 1.5pt 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: white windowtext; height: 27pt; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Sınav Tarihi</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 1.5pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: white windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Şube/Grup No</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">D Kodu</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Dersin Adı</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Sınav Saati</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Sınav Yeri</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Öğretim Elemanı</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial">Gözetmen</font></strong></td> </tr> <tr height="36" style="height: 27pt; mso-height-source: userset;"> <td height="36" style="border: 0.5pt solid windowtext; border-image: none; height: 27pt; background-color: yellow;"><strong><font face="Arial">02.01.2019</font></strong></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><font face="Arial">TÜM SINIF</font></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><font face="Arial">TÖP 313</font></td> <td width="229" style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; width: 172pt; background-color: yellow;"><strong><font face="Arial">Sınıf Yönetimi</font></strong></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: yellow;"><strong><font face="Arial">10:00</font></strong></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><font face="Arial">B-203</font></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext black; background-color: transparent;"><font face="Arial">Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan GÖZLER</font></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext black; background-color: white;"><font face="Arial">&nbsp;</font></td> </tr> </tbody></table>

  • 31/12/2018

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ERTELENEN FİNAL SINAV PROGRAMI

<table width="1323" style="width: 993pt; border-collapse: collapse;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <colgroup><col width="123" style="width: 92pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4498;"> <col width="159" style="width: 119pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5814;"> <col width="107" style="width: 80pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3913;"> <col width="236" style="width: 177pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 8630;"> <col width="118" style="width: 89pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4315;"> <col width="112" style="width: 84pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4096;"> <col width="262" style="width: 197pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 9581;"> <col width="206" style="width: 155pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7533;"> <tbody><tr height="35" style="height: 26.25pt; mso-height-source: userset;"> <td width="1323" height="35" style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: windowtext black windowtext windowtext; width: 993pt; height: 26.25pt; background-color: transparent;" colspan="8"><a name="RANGE!A1:H27"><strong><font face="Arial" size="5">ERCİYES ÜNİVERSİTESİ</font></strong></a></td> </tr> <tr height="35" style="height: 26.25pt; mso-height-source: userset;"> <td height="35" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: windowtext black windowtext windowtext; height: 26.25pt; background-color: transparent;" colspan="8"><strong><font face="Arial" size="5">EĞİTİM FAKÜLTESİ</font></strong></td> </tr> <tr height="35" style="height: 26.25pt; mso-height-source: userset;"> <td height="35" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: windowtext black windowtext windowtext; height: 26.25pt; background-color: transparent;" colspan="8"><strong><font face="Arial" size="5">2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARASINAV (FİNAL) SINAV PROGRAMI</font></strong></td> </tr> <tr height="35" style="height: 26.25pt; mso-height-source: userset;"> <td height="35" style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: windowtext black windowtext windowtext; height: 26.25pt; background-color: transparent;" colspan="8"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> </tr> <tr height="35" style="height: 26.25pt; mso-height-source: userset;"> <td height="35" style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext black windowtext windowtext; height: 26.25pt; background-color: transparent;" colspan="8"><strong><font face="Arial" size="5">TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ /SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI</font></strong></td> </tr> <tr height="16" style="height: 12pt; mso-height-source: userset;"> <td height="16" style="border-width: 0px 0px 1.5pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: windowtext; height: 12pt; background-color: transparent;" colspan="2"><strong><font face="Arial" size="6">1. SINIF</font></strong></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td style="border-width: 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> </tr> <tr height="59" style="height: 44.25pt; mso-height-source: userset;"> <td height="59" style="border-width: 0px 1.5pt 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: white windowtext; height: 44.25pt; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Sınav Tarihi</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 1.5pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: white windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Şube/Grup No</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">D Kodu</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Dersin Adı</font></strong></td> <td width="118" style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; width: 89pt; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">SınavSaati</font></strong></td> <td width="112" style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext white white; width: 84pt; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">SınavYeri</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Öğretim Elemanı</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Gözetmen</font></strong></td> </tr> <tr height="35" style="height: 26.25pt; mso-height-source: userset;"> <td height="35" style="border: 0.5pt solid windowtext; border-image: none; height: 26.25pt; background-color: rgb(250, 191, 143);"><strong><font face="Arial">31.12.2018</font></strong></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(250, 191, 143);"><font face="Arial">Tüm Sınıf</font></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(250, 191, 143);"><font face="Arial">GK107</font></td> <td width="236" style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; width: 177pt; background-color: rgb(250, 191, 143);"><font face="Arial">Bilişim Teknolojileri</font></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(250, 191, 143);"><strong><font face="Arial">15:00</font></strong></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(250, 191, 143);"><font face="Arial"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>B-105-106</font></td> <td width="262" style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; width: 197pt; background-color: rgb(250, 191, 143);"><font face="Arial">Prof. Dr. Buket SAATÇİ</font></td> <td width="206" style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; width: 155pt; background-color: rgb(250, 191, 143);"><font face="Arial">&nbsp;</font></td> </tr> <tr height="35" style="height: 26.25pt; mso-height-source: userset;"> <td height="35" style="border: 0px windowtext; border-image: none; height: 26.25pt; background-color: yellow;"><strong><font face="Arial">03.01.2019</font></strong></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: yellow;"><strong><font face="Arial">Alttan Alanlar</font></strong></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: yellow;"><font face="Arial">&nbsp;</font></td> <td width="236" style="border: 0px windowtext; border-image: none; width: 177pt; background-color: yellow;"><strong><font face="Arial">Sosyoloji</font></strong></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: yellow;"><strong><font face="Arial">13:00</font></strong></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: yellow;"><strong><font face="Arial">AZ-01</font></strong></td> <td width="262" style="border: 0px windowtext; border-image: none; width: 197pt; background-color: yellow;"><strong><font face="Arial">Doç. Dr. Kasım KARAMAN</font></strong></td> <td width="206" style="border: 0px windowtext; border-image: none; width: 155pt; background-color: yellow;"><font face="Arial">&nbsp;</font></td> </tr> <tr height="35" style="height: 26.25pt; page-break-before: always; mso-height-source: userset;"> <td height="35" style="border: 0px windowtext; border-image: none; height: 26.25pt; background-color: white;"><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: white;"><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: white;"><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: white;"><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: white;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: white;"><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: white;"><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: white;"><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></td> </tr> <tr height="35" style="height: 26.25pt; mso-height-source: userset;"> <td height="35" style="border-width: 1.5pt 0px 1.5pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: windowtext; height: 26.25pt; background-color: transparent;" colspan="2"><strong><font face="Arial" size="6">2. SINIF</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> </tr> <tr height="35" style="height: 26.25pt; mso-height-source: userset;"> <td height="35" style="border-width: 0px 1.5pt 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: white windowtext; height: 26.25pt; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Sınav Tarihi</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 1.5pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: white windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Şube/Grup No</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">D Kodu</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Dersin Adı</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Sınav Saati</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Sınav Yeri</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Öğretim Elemanı</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Gözetmen</font></strong></td> </tr> <tr height="35" style="height: 26.25pt; mso-height-source: userset;"> <td height="35" style="border: 0.5pt solid windowtext; border-image: none; height: 26.25pt; background-color: rgb(177, 160, 199);"><strong><font face="Arial">02.01.2019</font></strong></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">Tüm Sınıf</font></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">SBÖ207</font></td> <td width="236" style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; width: 177pt; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">Temel Hukuk</font></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">13:00</font></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">AZ-08 / A-102</font></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">Dr. Öğretim Üyesi Gündüz Alp ASLAN</font></td> <td width="206" style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; width: 155pt; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">&nbsp;</font></td> </tr> <tr height="35" style="height: 26.25pt; mso-height-source: userset;"> <td height="35" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt; border-style: none solid solid; border-color: windowtext; height: 26.25pt; background-color: rgb(218, 150, 148);"><strong><font face="Arial">02.01.2019</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(218, 150, 148);"><font face="Arial">Tüm Sınıf</font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(218, 150, 148);"><font face="Arial">SBÖ209</font></td> <td width="236" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; width: 177pt; background-color: rgb(218, 150, 148);"><font face="Arial">Sanat ve Estetik</font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(218, 150, 148);"><font face="Arial">09:30</font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(218, 150, 148);"><font face="Arial">AZ-08 / A-102</font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(218, 150, 148);"><font face="Arial">Öğr. Gör. Eda KARAKUŞ</font></td> <td width="206" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; width: 155pt; background-color: rgb(218, 150, 148);"><font face="Arial">&nbsp;</font></td> </tr> <tr height="26" style="height: 19.5pt; mso-height-source: userset;"> <td height="26" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt; border-style: none solid solid; border-color: windowtext; height: 19.5pt; background-color: rgb(177, 160, 199);"><strong><font face="Arial">31.12.2018</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">Tüm Sınıf</font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">SBÖ211</font></td> <td width="236" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; width: 177pt; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">Bilimsel Araştırma Yöntemleri</font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">09:30</font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">AZ-08 / A-102</font></td> <td width="262" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; width: 197pt; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK</font></td> <td width="206" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; width: 155pt; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">&nbsp;</font></td> </tr> <tr height="35" style="height: 26.25pt; mso-height-source: userset;"> <td height="35" style="border: 0px windowtext; border-image: none; height: 26.25pt; background-color: transparent;"></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: transparent;"></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: transparent;"></td> </tr> <tr height="37" style="height: 27.75pt;"> <td height="37" style="border-width: 1.5pt 0px 1.5pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: windowtext; height: 27.75pt; background-color: transparent;" colspan="2"><strong><font face="Arial" size="6">3. SINIF</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> </tr> <tr height="28" style="height: 21pt;"> <td height="28" style="border-width: 0px 0px 0.5pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: white white windowtext windowtext; height: 21pt; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Sınav Tarihi</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 0px 0.5pt; border-style: none none solid; border-color: white white windowtext; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Şube/Grup No</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0.5pt; border-style: solid none; border-color: windowtext white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">D Kodu</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0.5pt; border-style: solid none; border-color: windowtext white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Dersin Adı</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0.5pt; border-style: solid none; border-color: windowtext white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Sınav Saati</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0.5pt; border-style: solid none; border-color: windowtext white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Sınav Yeri</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0.5pt; border-style: solid none; border-color: windowtext white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Öğretim Elemanı</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Gözetmen</font></strong></td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt;"> <td height="21" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt; border-style: none solid solid; border-color: windowtext; height: 15.75pt; background-color: rgb(146, 205, 220);"><strong><font face="Arial">31.12.2018</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(146, 205, 220);"><font face="Arial">Tüm Sınıf</font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(146, 205, 220);"><font face="Arial">SBÖ303</font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(146, 205, 220);"><font face="Arial">Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğr.</font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(146, 205, 220);"><strong><font face="Arial">13:00</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(146, 205, 220);"><font face="Arial">AZ-08 / A-102</font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: black windowtext windowtext black; background-color: rgb(146, 205, 220);"><font face="Arial">Ücr. Öğr. Gör. Hasan GÖNÜLAÇAR</font></td> <td width="206" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; width: 155pt; background-color: rgb(146, 205, 220);"><font face="Arial">&nbsp;</font></td> </tr> <tr height="21" style="height: 15.75pt;"> <td height="21" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt; border-style: none solid solid; border-color: windowtext; height: 15.75pt; background-color: rgb(177, 160, 199);"><strong><font face="Arial">02.01.2019</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">Tüm Sınıf</font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">SBÖ307</font></td> <td width="236" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; width: 177pt; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">İnsan Hakları ve Demokrasi</font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><strong><font face="Arial">11:00</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">AZ-08 / A-102</font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK</font></td> <td width="206" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; width: 155pt; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">&nbsp;</font></td> </tr> <tr height="80" style="height: 60pt;"> <td height="80" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt; border-style: none solid solid; border-color: windowtext; height: 60pt; background-color: rgb(146, 205, 220);"><strong><font face="Arial">02.01.2019</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(146, 205, 220);"><font face="Arial">Tüm Sınıf</font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(146, 205, 220);"><font face="Arial">SBÖ309</font></td> <td width="236" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; width: 177pt; background-color: rgb(146, 205, 220);"><font face="Arial">Ülkeler Coğrafyası<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(146, 205, 220);"><strong><font face="Arial">14:30</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(146, 205, 220);"><font face="Arial">AZ-08 / A-102</font></td> <td width="262" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; width: 197pt; background-color: rgb(146, 205, 220);"><font face="Arial">Yürütücü Koordinatör Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK<br> Yardımcı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Galip ÖNER</font></td> <td width="206" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; width: 155pt; background-color: rgb(146, 205, 220);"><font face="Arial">&nbsp;</font></td> </tr> <tr height="40" style="height: 30pt;"> <td height="40" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt; border-style: none solid solid; border-color: windowtext; height: 30pt; background-color: rgb(177, 160, 199);"><strong><font face="Arial">31.12.2018</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">Seçmeli</font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">SBÖ319</font></td> <td width="236" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; width: 177pt; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">Türk Devlet Yönetimi ve Toplum Hayatı (S)<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><strong><font face="Arial">11:00</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">AZ-08</font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">Prof. Dr. Abdullah SAYDAM</font></td> <td width="206" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; width: 155pt; background-color: rgb(177, 160, 199);"><font face="Arial">&nbsp;</font></td> </tr> <tr height="51" style="height: 38.25pt; mso-height-source: userset;"> <td height="51" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt; border-style: none solid solid; border-color: windowtext; height: 38.25pt; background-color: rgb(146, 205, 220);"><strong><font face="Arial">31.12.2018</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(146, 205, 220);"><font face="Arial">Seçmeli</font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(146, 205, 220);"><font face="Arial">SBÖ333</font></td> <td width="236" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; width: 177pt; background-color: rgb(146, 205, 220);"><font face="Arial">Sosyal Bilgilerde Teknoloji<br> <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>Entegrasyonu (S)<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></font></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(146, 205, 220);"><strong><font face="Arial">11:00</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(146, 205, 220);"><font face="Arial">A-102</font></td> <td width="262" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; width: 197pt; background-color: rgb(146, 205, 220);"><font face="Arial">Yürütücü Koordinatör Doç. Dr. Cevdet KIRPIK<br> Yardımcı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Galip ÖNER</font></td> <td width="206" style="border-width: 0px 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: windowtext; width: 155pt; background-color: rgb(146, 205, 220);"><font face="Arial">&nbsp;</font></td> </tr> <tr height="28" style="height: 21pt;"> <td height="28" style="border: 0px windowtext; border-image: none; height: 21pt; background-color: white;"><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: white;"><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: white;"><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: white;"><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: white;"><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: white;"><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: white;"><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></td> <td style="border: 0px windowtext; border-image: none; background-color: white;"><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></td> </tr> <tr height="37" style="height: 27.75pt;"> <td height="37" style="border-width: 1.5pt 0px 1.5pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: windowtext; height: 27.75pt; background-color: transparent;" colspan="2"><strong><font face="Arial" size="6">4. SINIF</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> <td style="border-width: 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: windowtext; background-color: transparent;"><strong><font face="Arial" size="5">&nbsp;</font></strong></td> </tr> <tr height="28" style="height: 21pt;"> <td height="28" style="border-width: 0px 1.5pt 0px 1pt; border-style: none solid; border-color: white windowtext; height: 21pt; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Sınav Tarihi</font></strong></td> <td style="border-width: 0px 1.5pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: white windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Şube/Grup No</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">D Kodu</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Dersin Adı</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Sınav Saati</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Sınav Yeri</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 0px; border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Öğretim Elemanı</font></strong></td> <td style="border-width: 1.5pt 1pt 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: windowtext windowtext white white; background-color: black;"><strong><font color="#ffffff" face="Arial" size="5">Gözetmen</font></strong></td> </tr> <tr height="40" style="height: 30pt;"> <td height="40" style="border: 0.5pt solid windowtext; border-image: none; height: 30pt; background-color: rgb(250, 191, 143);"><strong><font face="Arial">31.12.2018</font></strong></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(250, 191, 143);"><font face="Arial">Tüm Sınıf</font></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(250, 191, 143);"><font face="Arial">SBÖ409</font></td> <td width="236" style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; width: 177pt; background-color: rgb(250, 191, 143);"><font face="Arial">Sosyal Bilgilerde Program Geliştirme</font></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(250, 191, 143);"><strong><font face="Arial">14:00</font></strong></td> <td style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; background-color: rgb(250, 191, 143);"><font face="Arial">AZ-08 / A-102</font></td> <td width="262" style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; width: 197pt; background-color: rgb(250, 191, 143);"><font face="Arial">Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK</font></td> <td width="206" style="border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; width: 155pt; background-color: rgb(250, 191, 143);"><font face="Arial">&nbsp;</font></td> </tr> </tbody></table>

  • 28/12/2018

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MAZERET SINAVI

<table width="718" style="margin: auto auto auto -39.05pt; border: currentColor; border-image: none; width: 538.7pt; border-collapse: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr style="height: 32.15pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;"> <td width="201" valign="top" style="padding: 0cm 3.5pt; border: 1pt solid windowtext; border-image: none; width: 150.55pt; height: 32.15pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Dersin kodu ve adı</b></p> </td> <td width="144" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 108pt; height: 32.15pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Ders Sorumlusu</b></p> </td> <td width="83" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 62pt; height: 32.15pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Ara sınav tarihi</b></p> </td> <td width="68" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 51.05pt; height: 32.15pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Başlama</b></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">saati</b></p> </td> <td width="65" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 48.95pt; height: 32.15pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Sınav salonu</b></p> </td> <td width="158" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 118.15pt; height: 32.15pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Öğrencinin Adı Soyadı</b></p> </td> </tr> <tr style="height: 17.6pt; mso-yfti-irow: 1;"> <td width="201" style="border-width: 0px 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 150.55pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">SBÖ 411 Özel Eğitim</p> </td> <td width="144" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 108pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Öğr. Gör. Seyhan EKİNCİ AYDIN</p> </td> <td width="83" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 62pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;">19.12.2018</p> </td> <td width="68" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 51.05pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;">13.00</p> </td> <td width="65" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 48.95pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">A-102</p> </td> <td width="158" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 118.15pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 113.0pt 197.0pt;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Kenan UKUŞ</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 17.6pt; mso-yfti-irow: 2;"> <td width="201" style="border-width: 0px 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 150.55pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;">TÖP 407 Rehberlik</p> </td> <td width="144" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 108pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Öğr. Gör. Hatice ŞAHİN</p> </td> <td width="83" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 62pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;">19.12.2018</p> </td> <td width="68" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 51.05pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;">13.00</p> </td> <td width="65" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 48.95pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">B-202</p> </td> <td width="158" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 118.15pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 113.0pt 197.0pt;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Ömer AKBALIK</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 17.6pt; mso-yfti-irow: 3; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td width="201" style="border-width: 0px 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext; padding: 0cm 3.5pt; border-image: none; width: 150.55pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">TÖP 409 Özel Eğitim</p> </td> <td width="144" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 108pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Öğr. Gör. Hatice ŞAHİN</p> </td> <td width="83" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 62pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;">20.12.2018</p> </td> <td width="68" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 51.05pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;">13.00</p> </td> <td width="65" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 48.95pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">B-202</p> </td> <td width="158" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 3.5pt; width: 118.15pt; height: 17.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 113.0pt 197.0pt;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Ömer AKBALIK</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 288pt; text-indent: 36pt;"><span style="font-size: 10pt; mso-bidi-font-weight: bold;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; mso-bidi-font-weight: bold;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 288pt; text-indent: 36pt;"><span style="font-size: 10pt; mso-bidi-font-weight: bold;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 288pt; text-indent: 36pt;"><b>30.11.2018</b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 288pt; text-indent: 36pt;"><b><span style="font-size: 10pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span style="font-size: 10pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span style="font-size: 10pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Bölüm Başkanı</span></b></p>

  • 30/11/2018

Ders Programı Duyurusu

<p><a href="http://trsos.egitim.erciyes.edu.tr/section/000035">Web sitesinin güncellenmesinden dolayı ders programı yeniden duyurulmuştur</a>.&nbsp;<a href="https://res.cloudinary.com/eruegitim/raw/upload/v1539148447/G%C3%BCrkan%20Geldikten%20Sonra%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20Ders%20%20Ders%20Prog-2018-2019%20G%C3%BCz.docx">Ders Programını buradan indirebilirsiniz.</a></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 102.0pt;"><span style="font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><strong><br></strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 102.0pt;"><br></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; tab-stops: 102.0pt;"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><br></span></p><p></p>

  • 10/10/2018