DUYURU DETAYI

ERUZEM YABANCI DİL MUAFİYET SINAV TARİHLERİ


T.C.


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürlüğü


Sayı :26400106/302.04.03/E. 93294                                                             24/09/2019

Konu :Yabancı Dil Muafiyet Sınav Duyurusu


EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA


      Merkezimiz tarafından yürütülen Yabancı Dil dersinin muafiyet sınavı, 10 Ekim 2019 tarihinde perşembe günü saat 14.00'de yapılacaktır. Ekteki duyurunun bölüm başkanlıkları panolarına asılarak 1.sınıf öğrencilerine duyurulması gerekmektedir.

      Gereğini bilgilerinize arz ederim.

ERUZEM YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI HAKKINDA DUYURU

BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ!!!

BAŞVURU BASAMAKLARI

1.ADIM : Öğrenci eruzemsinav.erciyes.edu.tr adresine girerek online başvuru yapacaktır.

(online başvurular 24 Eylül - 2 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.)

2.ADIM : Başvuru sonucunda oluşan dilekçenin çıktısını alarak gerekli alanları doldurup imzalayınız.

3.ADIM : Öğrenci İşleri Merkezinden ıslak imzalı Öğrenci Belgesi alınız.

https://ogrisl.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/ogrbelgesialma.pdf

4.ADIM: Çıktısını aldığınız Başvuru Dilekçesini ve Öğrenci İşleri Merkezinden almış olduğuz Öğrenci Belgesini en geç 2 Ekim 2019 Çarşamba saat 17:00ye kadar ERUZEMe götürünüz ve başvurunuzu onaylatınız.

(Dikkat: Başvuru dilekçesini ERUZEM’e teslim etmeyen öğrenciler online başvuru yapmış olsalar bile sınava alınmayacak ve online başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

5. ADIM: Başvuru ERUZEM tarafından onaylandıktan sonra öğrenci kendi okullarında dekanlığın/bölüm başkanlığının belirleyeceği salonlarda gözetmenler eşliğinde 10 Ekim 2019 tarihinde saat 14:00de sınava girecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI VE MUAFİYET

1- Muafiyet sınavlarına, üniversitemize yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencileri girebilirler.

> Daha önce bu dersi/dersleri almış başarısız olmuş ya da devamsızlıktan kalmış olan öğrenciler ile üst sınıflarda bulunan öğrenciler bu sınava başvuramazlar.

3- Yapılan Muafiyet sınavında 70 ve üzeri alan öğrenciler, müfredatlarında bulunan Yabancı Dil -I ve Yabancı Dil -II derslerinden muaf olurlar.

4- Muafiyet sınavlarına katılmış ve başarılı olmuş öğrenciler, bu derslerden muaf olmak isteklerinden vazgeçemezler.