DUYURU DETAYI

Türkçe Yeterlik Sınavı

                                                                                             T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı

ÇOK İVEDİ Sayı            :95916564-720-E.57379

                            Konu               :Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

                           İlgi                                       : Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı'nın 25.07.2019 tarihli ve 30755875-26824 sayılı yazısı.

 

Yunus Emre Enstitüsü'nden alınan ilgide kayıtlı yazıda, 5653 Sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca Türkiye dışında yapılacak Türk diline dair eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin Yunus Emre Vakfı tarafından gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.


Yazıda devamla, Vakfın söz konusu Kanun'dan hareketle Yunus Emre Enstitüsü'nü kurarak yurt dışında kültür merkezleri açtığı ve Enstitüye bağlı bu kültür merkezleri aracılığıyla uluslararası ölçekte Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yapmaya karar verdiği ifade edilmektedir. Ayrıca, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ne uygun olarak Enstitü tarafından geliştirilen TYS'nin yılda üç defa yurt dışında Yunus Emre Enstitüleri'nin bulunduğu ülkelerde ve Ankara'da düzenlendiği vurgulanarak, bir sonraki sınav uygulama tarihinin 14 Eylül 2019'da yapılacağı belirtilmekte olup, başvuru tarihlerinin 29 Temmuz-23 Ağustos 2019 olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Ekte bir örneği yer alan Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) ile ilgili Tanıtım Metninin Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU Başkan Vekili

 

Ek : TYS Tanıtım Metni (1 sayfa)

 

Dağıtım:

Tüm Üniversiteler(Kep)ne

Tüm Üniversiteler(Posta)ne

 

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

                     Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06539 Bilkent Ankara-Türkiye                                                Bilgi için:Zeynep SELVİ

                         Telefon: 0(312) 298 70 00                                                                                                                                                      Uzman

Faks: 0(312) 266 47 59